Поканете приятел

Получете 0 лв.!

Вече сме: 3026 Фена

И се увеличаваме!

Условия за ползване

Условия за ползване на сайта

Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.Операторът не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори. Сайтът само предоставя информация за намаленията и презентира предложенията на крайните изпълнители. Посетителите ползват услугите на Shokceni.com на свой собствен риск. Ако посетител нанесе технически повреди на сайта или системите на Shokceni.com, въпросният потребител носи пълната отговорност за всички задължения и разходи, произтичащи от тези повреди.

Задължения и права на оператора

Операторът не носи отговорност за щети, възникнали при използването на промотирани в сайта Shokceni.com услуги или при изтегляне на публикувана на сайта информация. Shokceni.com не се задължава да предоставя обезщетения при грешки, пропуски, прекъсвания, дефекти, забавяния, наличие на компютърни вируси, загуба на парични средства или загуба на данните на потребителя, както и при материални и нематериални загуби от всякакъв тип. Операторът не носи отговорност за изчерпателността или техническата точност на информацията, публикувана в сайта, както и за сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки.Shokceni.com си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един потребител до сайта или части от сайта.

Връзки с трети страни

Операторът взима част от публикуваната в сайта  информация от други източници с изричното им съгласие. На сайта Shokceni.com може да има препратки към други интернет сайтове, които не са под контрола на Оператора. Shokceni.com не носи отговорност за съдържанието или визуалното оформление на тези сайтове, нито за рекламните материали, публикувани в Shokceni.com от трети страни.

Промени в условията за ползване

Операторът си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Shokceni.com чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

Българското законодателство

Операторът на сайта Shokceni.com се базира в България и се управлява от територията на България. Затова общите условия за ползване на сайта са съобразени с българското законодателство. Разбира се сайтът е достъпен чрез интернет и от други държави, но правилникът му и условията за ползване отговарят на изискванията на българското законодателство. Ако съдържанието или условията на сайта са в разрез със законодателството на страната, в която пребивава потребителят, последният трябва да се откаже от ползването на предоставяните от Shokceni.com.

Условия за покупко-продажба

След като потребителят направи поръчка, Shokceni.com му дава възможност да закупи ваучер за избрана услуга или стока при уточнените по-долу условия.

Закупен ваучер се обменя за стока или услуга, предоставена от крайния изпълнител на поръчката. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за изпълняването на условията, уточнени в закупения от вас ваучер. Shokceni.com се ангажира само с продажбата на ваучери, които могат да се използват за получаване на стоки и услуги от крайния изпълнител.

1. Условия за използването на ваучери и услуги, свързани с хранителната промишленост

В този раздел за краен изпълнител се смята фирмата, ресторантът или заведението, което предлага храни и напитки срещу ваучери от Shokceni.com.

Условията за ползване на ваучера са отпечатани върху самия ваучер, като клиентът се задължава да ги спазва.

Ваучерът не може да се използва за заплащане на бакшиш или данък. Освен ако в условията на сделката не се споменава изрично нещо друго, при непълно изчерпване на уточнената във ваучера сума на покупката потребителят не получава кредити, нов ваучер или парично обезщетение в какъвто и да било размер. Същото важи и при замяна на ваучера за стоки с по-ниска стойност.

Shokceni.com и крайният изпълнител на поръчката не носят никаква отговорност в случаи на загуба или кражба на ваучер, както и в случай на загуба или присвояване на уникалния код на ваучера.

2. Условия за ползване на ваучери, несвързани с хранителната промишленост

Ваучерът може да се ползва за закупуване на стоки и услуги, предлагани от крайния изпълнител. Опаковането и транспортните такси по доставката не са включени в стойността на ваучера.

Освен ако в условията на сделката не е изрично споменато нещо друго, при поръчка не може да се ползва повече от един ваучер.

Условията за ползване на ваучера са отпечатани върху самия ваучер, като клиентът се задължава да ги спазва.

Освен ако в условията на сделката не се споменава изрично нещо друго, при непълно изчерпване на уточнената във ваучера сума на покупката потребителят не получава кредити, нов ваучер или парично обезщетение в какъвто и да било размер. Същото важи и при замяна на ваучера за стоки с по-ниска стойност.

Shokceni.com и крайният изпълнител на поръчката не носят никаква отговорност в случаи на загуба или кражба на ваучер, както и в случай на загуба или присвояване на уникалния код на ваучера.

3. Потребителски права за прекратяване на договора

Потребителят може да прекрати договора си с крайния изпълнител в случай на грубо несъответствие между описаните във ваучера и реално предлаганите стоки и услуги.

4. Други правила и условия за ползване на всички продукти, публикувани в  Shokceni.com

Всички ваучери представляват купони за промоционално намаление, предлагащи стоки и услуги на номинални цени. Всеки ваучер включва правила и условия на ползване, наложени от Shokceni.com и крайния изпълнител. Крайният изпълнител е собственикът/продавачът на стоката или услугата, която сте закупили.

Крайният изпълнител е собственик на ваучерите преди закупуването им и продавач/изпълнител на поръчка/услуга след закупуването на ваучерите от потребителите. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за всички щети, вреди или задължения, възникнали по адрес на клиента при реализиране на сделката, както и за всички претенции и подадени съдебни искове от страна на клиента.

Абонирайте се за офертите в град София!
За най-новите оферти и намаления